Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van GeMNeXT (http://www.gemnext.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van GeMNeXT betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van GeMNeXT.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van GeMNeXT berusten bij GeMNeXT. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van GeMNeXT is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan GeMNeXT, info@gemnext.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door GeMNeXT.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van GeMNeXT geeft GeMNeXT geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van GeMNeXT.

GeMNeXT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van GeMNeXT, de onmogelijkheid de website van GeMNeXT te gebruiken, uit de levering van diensten door GeMNeXT of het gebrek aan levering van diensten door GeMNeXT.

Wijzigingen

De inhoud van de website van GeMNeXT wordt regelmatig bijgewerkt. GeMNeXT behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van GeMNeXTte allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 16 november 2015.